40th Lekatit 11 in Arizonaመበል 40 ዓመት ለካቲት 11 ኣብ ኣሪዞናን መሊሶም ዝጠናኸሩ ዘለዉ ጨንፈራት ማ.ተ.ሰ.ኣን

መበል 40 ዓመት ልደት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ለካቲት 11 ኣብ መላእ ዓለም ደሚቑ ከምዝተብዓለ ኩሉ ዝምስክረሉ ሓቂ እዩ።

ገለ ንዘተወሰነ እዋን ኣቛሪፀን ዝነበራ፤ ገለ ድማ ሓደሽቲ ጀማሮ ከተማታት ሰሜን ኣሜሪካ ተወሲኸን ነዛ ታሪኻዊት ብዓል ኣብዒለንኣ እየን። ኣብ ፊንቅስ ኣሪዞና ዝነብሩ ተጋሩን ደገፍቲ ቓልሲ ህዝቢ ትግራይን እውን ንሸውዓተ ዓመታት ተቛሪፁ ዝነበረ ለካቲ 11 እንደገና ከብዕልዎ ኽኢሎም ‘ዮም።

እቶም መዳለውቲ ንዝተወሰነ እዋን ተዳኺሙ ዝነበረ ጨንፈር ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ አውን ሓድነትን ውዳበን ተጋሩ ኣድላይ ምዃኑ ብምርዳእ ማሕበሮም መሊሶም ኣጣይሸምዎ ኣለዉ። እቶም መዳለውቲ ዝልኣኹልና ስእልታት ንመንበብትና ነካፍለኩም።

ብተመሳሳሊ መገዲ ኣብ ፊላደልፍያን ዳላስን ዝነብሩ ተጋሩ እውን ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ እንደገና ከጣይሹ ኽኢሎም እዮም። ንኹሎም እንኳዕ ደስ በለኩም ንብል።

በዙ ኣጋጣሚ፣ ተጋሩ ነበርቲ ኣሜሪካን ካናዳን በብከባቢኦም ክውደቡን ኣባላት ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ክኾኑን ወይ ድማ ኣብ ዝመስልዎም ካልኦት ናይ ተጋሩ ማሕበራት ክዓስሉን ፃውዒት ነቕርብ።

 

 -----------------------------------------------

Nile agreement

'Declaration of Principles' signed by Egypt, Sudan and Ethiopia

March 23, 2015

Introduction

Valuing the increasing need of the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Republic of the Sudan for their over-border water sources, and realising the importance of the Nile River as a source of life and a vital source for the development of the people of Egypt, Ethiopia and Sudan, the three countries have committed themselves to the following principles concerning the Grand Ethiopian Renaissance Dam: Read the full text

--------------------------------------

Ben of EthiopiaFirst Point of view on Ethiopian Air Force strike within Eritrea

40th Bay Area Cakeድሙቕ መበል 40 ዓመት ልደት ህወሓት ኣብ በይ ኤርያ

ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሰሜን ካሊፎርናያ ዝነብሩ ተጋሩን ፈተውቶምን መበል 40 ዓመት ለካቲት 11 ብማርች 7/2015 ብድምቀት ኣብዒለምዎ።

እቲ ብዓል ቅድሚ ብዕሊ ምኽፋቱ፣ ኣብ ዝሓለፉ ብርክት ዝበሉ ናይ ቃልስን ልምዓትን ዓመታት ግደ ተጋሩ ነበርቲ በይ ኤርያ እንታይ ይመስል ከምዝነበረ ዝገልፅ ብመዳለዊት ኮሚቴ ኢቲ ብዓል ቀሪቡን ኣጋይሽ ሕሉፍ ታሪኹም ተመሲጦም ክዝክሩ ጌርዎም ዩ።

ከምቱ ልሙድ ኢቲ ብዓል ዝተኸፈተ ሰማእታት ብምዝካር እንትኸውን፤ ቀፂሉ ብምኽንያት 40 ዓመት ለካቲት 11 ካብ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ዝተልኣኸ ፅሑፍ ብኣቦ ወንበር ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ጨንፈር በይ ኤርያ ተነቢቡ። Read the details

------------------------------------------

Washington DC 40thኣብነት ፅንዓት ሕራነዝወረሰ ኣከባብራ በዓል መበል 40 ዓመት ልደት ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዋሽንግተን ዲሲ

ፈላሚ ርችት ሓርነትን እምነ ኩርናዕ ማዕርነት ብሄር ብሄረሰባትን ዘበስረ 11 ለካቲት ከምሉሙድ ኣብ መበል 40 ዓመት እውን ልምዓትን ርግኣትን ተስፋን ኣጸንቢሉ ኣብ ሃገርና ኢትዮዽያ ብፍላይ ድማ ኣብ ርእሰ ከተማ ትግራይና ብድምቀት ከምዝተኸበረ ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ዋሽንግተን ዲሲ እውን ብሕራነን ዓብዪ ወነን ብድምቀት ተኸቢሩ። እዚ ጽንብል መበል 40 ዓመት ህወሓት ምእንተ ህዝቦምን ሃገሮምን ዘይትካእ ህይወቶም መስዋእቲ ዝኸፈሉ ጀጋኑ ሰማዕታት ብምዝካርን ናይ ህሊና ጸሎት ብምግባርን ዘይንድይቦ ጎቦ ዘይነይንሰግሮ ሩባ ፍፁም ወይከ የለን መስመር እዩ ሓይልና መዝሙርን ነቲ ዕለት ኣመልኪቱ ዝትዳለወ ኬክ ብምቑራስን እዩ ተኸፊቱ። ብምቕጻል ናይ ማተሰኣ መግልጺ ብኣቦ ወንበር ጨንፈር ዲሲ ተነቢቡ። ክቡር ኣምባሳደር ተበጀ በርሀ ድማ ንመበል 40 ዓመት ኣመልኪቱ ንዝወጸ መግልጺ ህወሓት ንተሳተፍቲ እቲ በዓል ኣንቢቦም። Read the details

---------------------------------------------------

IMG 4519New York Celebrates 40th Anniversary of Lekatit 11

Organized by the New York Tri-States chapter of Union of Tigreas in North America (UTNA), Tigreans residents of New York Tri-States and friends celebrated the 40th Anniversary of Lekatit 11, colorfully. Despite a rough weather, people of all ages gathered in an upbeat spirit to pay tribute to the fallen heroes and heroines during the 17 years struggle for freedom and democracy.

Guest of honor of the event, Ambassador Dr. Tekeda Alemu, reminded participants that it is because of the few visionary young men who dared to chart the historic struggle and the thousands who followed and paid with their precious lives that Ethiopia is enjoying continous & rapid growth.

TPLF press release for the occasion as well as UTNA solidary message were read at the event. Ethiopian community representatives as well as a representative from the Eritreans community read their messages of solidarity.

Event participants enjoyed delicious Ethiopian food followed by a night long live music by Haftom Gebremichael and Birhane Kidane.

------------------------------------

Seattle 40th Lekatit 1140th in Seattle

If you just ask me to cut to the bone and describe how colorful the festival was in Seattle with two words, I would say……just great!

But let me say a few more words briefly, because there was more to it.

We celebrated TPLF’s 40th anniversary on Saturday Feb 14th, which is the first weekend before the actual date of Lekatit 11. Unlike any other event, the colorfully decorated hall was packed not only with guests from Seattle and its environs, but also from places as far as Portland and Vancouver, Canada.

-----------------------------------------

Lekatit 11 oldiesለፂ ...ብምኽንያት መበል 40 ዓመትለካቲት 11

ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ፣ ዝኸበርኩም ኣባላት ...ት፣ ዝኸበርኩም ኣባላት ማተሰኣን ተጋሩ ነቨርቲ ኣሜሪካን ካናዳን!!

ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ፣ ናብ ፍሉይ ምዕራፍ መበል 40 ዓመት ምጅማር ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዕለት ለካቲት 11 እንኳዕ ብሰላም ኣብፀሐኩም ኣብፅሐና እንትብል ዝልዓላ ሓጎስ ይስምዖ።

ሎሚ ኣብ መበል 40 ዓመት ምጅማር ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኮይንና ንድሕሪት እንትንጥምት፦ ህዝቢ ትግራይ ብህወሓት እናተመርሐ ምእንተ ሰላም፣ ፍትሕን ልምዓትን መሪር ዕጥቃዊ ቃልሲ ብምክያድ ከቢድ ዋጋ ከምዝኸፈለ፤ ኣብ ልዕሊማእለያ ዘይነበሮ ኣፅዋር ውግእ ዝታዓጠቐ ሰራዊት ደርጊ ዘመዝገቦ ዓወት መስተንከራዊ ምዃኑ፤ ከምኡውን፣ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝነብር ህዝብና ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ዝነበሮ ተሳትፎ ኣካል ሕሉፍ ታሪኽ ህዝብና ስለዝኾነ ብኹርዓት እንዝክረሉ ዕለትዩ።

ናይ ሎሚ ዓመት ብዓል ለካቲት 11 ፍሉይ ዝገብሮ፣ ሃገርና ሒዛቶ ዝነበረት ናይ ሓሙሽተ ዓመት ናይ ዕብየትን ስግግርን ናይ ልምዓት መደብ ኣብ ዝዛዘመሉን ህዝብና ከቢድ ዋጋ ከፊሉ ካብ ዝረኸቦም ዲሞክራሲያዊ መሰላት ሓዲኡን መሰረታዊን ዝኾነ ሓምሻይ ሃገራዊ ምርጫ ዝካየደሉ ዓመት ይኽበር ስለዘሎ እዩ። Read details.

-------------------------------------------------------

Boston 40th Lekatit 11 cakeኣከባብራ በዓል መበል 40 ዓመት ልደት ህወሓት    ኣብ ቦስተንን ከባቢኣን

 በዓል ለካቲት መበል 40 ዓመት ኣብ ቦስተንን ከባቢኣን ኣዝዩ ድምቀት ብዝተመልኦ ኩነታት ዝተብዓለ እንትኸውን፤ ማሕበረሰብ ቦስተንን ከባቢኣን እስካብ ሜይንን ኮነቲከትን ሓዊስካ፣ ካብ ኒውዮርክ ከተማ ዝመፅኡና ኣጋይሽ ወሲኽስካ፣ ኣስታት ኣርባዕተ ሚእቲ ዝመልእ ኢትዮጵያውያንን ፈተውቲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ብዝተረኽቡሉ፣ ዝተፈላለዩ ኢትዮጵያውያን ውዳበታት ዋኒኖም ጌይሮም ብዝመፅኡሉን ኤርትራውያን ውዳበታት ድማ ኣጋይሽና ኾይኖም ብዝተረኽቡሉን በዓል ለካቲትና ሎምዘበን ካብ ወትሩ ፍልይ ብዝበለ ኩነታት ኣብዒልና ኢና፡፡ Read the entire report.

------------------------------------------

The Guardian Losing Credibility!

On January 13th The Guardian, published an article* by one, John Vidal, titled: Ethiopia dam will turn Lake Turkana into 'endless battlefield' based on some poorly researched mish-mash from some outlandish organization called, “International Rivers”. A paragraph quoted from this article states: “The downstream impact of the dam is hotly contested. Some hydrologists have predicted that Ethiopia’s expansion of water-intensive sugar and cotton plantations on the Omo river,** which the Gibe III dam allows, could reduce flow to Lake Turkana by up to 70%. This would kill ecosystems and greatly reduce the water level of the lake.” Read the details

ታሪኽ 40 ዓመት ህ.ወ.ሓ.ት ብመንፅር ረኽቢ ምስ ወፃኢ

Letter from TPLF to UTNA

መበል 40 ዓመት ምስረታ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እንትንዝክር እቲ ቓልሲ ክዕወት ካብዘኽኣልዎ ምኽንያታት ሓደ፣ ህዝቢ ማእኸል ስለዝገበረ እዩ። ህዝቢ ክባሃል ኣብ ቀረባ ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ቓልሲ መንቀሊ ዝኾኑ ፀገማት ኣገዲደምዎ ዓዱ ለቒቑ ዝተሰደደን እውን ዝሓወሰ እዩ ኔሩ። መሪሕነት ህ.ወ.ሓ.ት ኣብ ዕሸል ዕድመ እቲ ውድብ ከምዙሎሚ መራኸቢ ሜላ ቀሊል ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ምስ ኣብ ወፃኢ ዝነበሩ ተጋሩ ዕላዊ ረኽቢ ብምፍጣር፣ እቲ ቓልሲ ኣብ ወፃኢ ‘ውን ሂወት ዘሪኡ፣ ዘድሊ ድጋፍን ሓገዝን ከጥሪ ክኢሉ እዩ። እዙ ረኽቢ ዝተመስረተ ተደጋገምቲ ደብዳቤታት ብምፅሓፍ እንትኸውን፤ ካፍተን ናይ መጀመርያ ደብዳቤታት ሓንትን ታሪኻዊትን ዝኾነት ኣፍቱ እዋን ናይቲ ውድብ ኣተሓባባሪ ጉዳያት ወፃኢ ዝነበረ ተጋደላይ ስዩም መስፍን ብ ወርሒ መጋቢት 1968 ዓ/ም ናብ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ብኢዱ ዝፅሓፋ፣ ህ.ወ.ሓ.ት ገና ናይ ሓደ ዓመት ዕሸል እናሃለውት ‘ዩ። ምሉእ ትሕዝቶ እታ ደብዳቤ ብስእሊ መልክዕ ቀሪባ ኣላ። ምንባብ ክሕግዝ ምእንቲ ተባሂሉ ‘ውን ቅዳሕ እታ ደብዳቤ ተፃሒፉ ቀሪቡ ‘ሎ። እታ ደብዳቤ ብምኽንያት ዓለምለኸ ፌስቲቫል ትግራይ 2014 ተዳልያ ኣብ ዝነበረት መፂሄት ተሓቲማ ኔራ። ኦሪጅናል ድማ ኣብ ዓዲ ሓቂ ሓወልቲ ሰማእታት ትርከብ።

 Click here to read the full content of the letter.

---------------------------------------------

 

40th Lekatit 11 in Bay Area

40th Lekatit 11 in DC

40th Lekatit 11 in Boston

40th Lekatit 11 in MN

Ras Alula Fundraising RADA annual event

Queen of Sheba Alumni FundraisingNigiste Saba final

Smaller Default Larger

Latest Ethiopian News

Featured video: Tigray Festival 2014

Serve your people !

Would you like to participate in a knowledge or experience transfer programs in Tigray/Ethiopia but you  are not sure where to start? We can help. Contact us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  with your field area and the time period interested in

 

Search